ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.%
ΓΔ 640,71 -1,20
FTSE 1.685,22 -1,20
FTSEM 1.014,65 -1,42
FTSEA 417,93 -1,20
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr