ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.%
ΓΔ 721,67 1,61
FTSE 1.892,11 1,41
FTSEM 986,89 1,59
FTSEA 466,37 1,41
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr