ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.%
ΓΔ 846,07 0,38
FTSE 2.171,48 0,89
FTSEM 1.309,95 0,08
FTSEA 538,12 0,85
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr