ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.%
ΓΔ 698,74 2,60
FTSE 1.832,11 2,36
FTSEM 1.130,30 1,54
FTSEA 454,61 2,32
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr