ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.%
ΓΔ 784,46 0,21
FTSE 2.063,12 0,61
FTSEM 1.233,89 0,14
FTSEA 511,15 0,59
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr