ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.%
ΓΔ 717,90 0,34
FTSE 1.866,58 0,14
FTSEM 1.132,52 0,31
FTSEA 463,33 0,14
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr