ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.%
ΓΔ 763,91 -0,27
FTSE 2.020,40 -0,07
FTSEM 1.048,13 0,37
FTSEA 497,94 -0,06
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr