ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.%
ΓΔ 754,36 -1,60
FTSE 1.999,33 -1,54
FTSEM 1.249,86 -0,18
FTSEA 496,25 -1,48
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr